Firma Stolarska Sokół / Gałowo

Porady

Zapytaj

Jak określić czy mam drzwi lewe czy prawe?

Aby określić typ drzwi, należy stanąć przed nimi w ten sposób, aby otwierały się one w naszym kierunku. Patrzymy na zawiasy. Jeśli znajdują się one po prawej stronie skrzydła, mamy drzwi prawe. Analogicznie, jeśli zawiasy zlokalizowane są po stronie lewej - drzwi są lewe.